Logo
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90
tel. 792 396 622, fax. 81 47 07 187
 

Mediacje prywatne


Wynagrodzenie mediatora w sprawach o mediację prywatną ustalane jest indywidualnie, za zgodą obu stron postępowania. Mediatorowi przysługuje wynagrodzenie niezależnie od tego czy ostatecznie doszło do zawarcia ugody. Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie, jednakże możliwe jest zastosowanie rozliczenia, w którym jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.