Logo
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90
tel. 792 396 622, fax. 81 47 07 187
 

rodzinne


Mediacja rodzinna pozwala na rozwiązanie konfliktu powstałego między małżonkami lub rodzicami i poprawę wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci. Mediacja w sprawach rodzinnych zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli to się nie powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzeka sąd, takie jak: rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, określenie sposobu korzystania z mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi, sporządzenie planu wychowawczego itp.