Logo
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90
tel. 792 396 622, fax. 81 47 07 187
 

cywilne


Mediacja cywilna możliwa jest tylko w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, np. w sprawach o zapłatę, dział spadku, roszczenia z najmu, zniesienie współwłasności, zadośćuczynienie, ustanowienie drogi koniecznej, sprawy konsumenckie, konflikty z developerami, zachowek, sposób korzystania z nieruchomości wspólnej, ustanowienie służebności itp. W ugodzie zawartej przed mediatorem można określić m.in.: w jakim terminie i w jaki sposób zostanie spłacony dług, jaka będzie wysokość rat czy też odsetek, sposób podziału rzeczy, która wcześniej była współwłasnością stron itp.