Logo
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90
tel. 792 396 622, fax. 81 47 07 187
 

karne


W mediacjach karnych istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między oskarżonym, a pokrzywdzonym. Wypracowana ugoda, pomiędzy stronami, może mieć wpływ na wymiar kary osoby oskarżonej. Sąd może warunkowo lub całkowicie umorzyć postępowanie.W wyniku wypracowanej ugody, sprawca musi być odpowiedzialny, wyrazić skruchę, za popełniony czyn, a także naprawić szkodę oraz zachowanie w przyszłości.

Mediacja w sprawach karnych, może zostać przeprowadzona na każdym etapie sprawy, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Przepisy określają, iż mediacja w postępowaniu karnym, nie może trwać dłużej niż miesiąc. Wszczęcie postępowania mediacyjnego może być ze skierowania urzędu (sąd, prokuratura lub inny organ ścigania) lub na zgodny wniosek stron. Koszty mediacji, w postępowaniu karnym ponosi Skarb Państwa.