Logo

23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90 pok. 5
tel.: 792 396 622, 661 507 734, fax: 81 47 07 187

 
Logo

Piotr Wiesław Kapica


Od 2013 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. W 1998 r. uzyskał indeks Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem w 2003 r. W latach 2004-2007 praktykował jako aplikant sądowy w Sądzie Okręgowym w Lublinie. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski przed Państwową Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. W latach 2008-2009 zatrudniony był w Ministerstwie Sprawiedliwości – Biurze do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, zaś w latach 2009-2013 w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie, Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Od 2013 prowadzi praktykę adwokacką w Kraśniku. W roku 2019 uzyskał dyplom Mediatora i został wpisany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie na listę stałych Mediatorów Sądowych. W roku 2023 uzyskał licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego- numer licencji 1923.

Adwokat Piotr Wiesław Kapica to także wieloletni nauczyciel i wykładowca. Obecnie praktykuje jako adwokat, mediator sądowy oraz doradca restrukturyzacyjny efektywnie wykorzystując zdobytą wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w prowadzeniu powierzonych mu spraw.